Kategorier
INVANDRING

INTEGRATIONSKAOS FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER

SD OCH STYRANDE KVINTETTEN ÖVERENS, SFI LÄGGS NER UTAN EN PLAN FÖR FRAMTIDEN

KOMMUNEN TAPPAR KONTROLLEN ÖVER INTEGRATIONEN

I och med ett initiativärende i utbildningsnämnden den 1 oktober 2020 yrkade Sverigedemokraterna för att lägga ner SFI-utbildningen (“svenska för invandrare”-utbildningen) som drivs i kommunens regi. Utifrån en beräkning att kommunen KAN komma att spara 0,8-1,2 miljoner kronor (SD väljer att presentera den optimistiska beräkningen, dvs. 1,2 miljoner) har man valt att driva frågan om nedläggning trots utredningens varningar om att vi tappar kontrollen över integrationen. SD vill istället se att vi lägger det på en extern aktör – en aktör man FORTFARANDE söker efter vilken denna ska vara, trots att man nu redan röstat igenom nedläggningen av den kommunala SFI:n. Man står nu alltså med byxorna nere, utan en plan och har FRIVILLIGT avsagt sig ansvaret för och kontrollen över integrationen i kommunen. Detta trots att utredningen menade sig se endast kortsiktiga ekonomiska fördelar med nedläggningen och en stor förlust på sikt.

Sammantaget är det, framför allt ur ett integrationsperspektiv, svårt att se fördelar med att avveckla SFI i egen regi. I det korta perspektivet finns en ekonomisk vinst, men sammantaget hur arbetet med integrationen skulle försvåras är bedömningen att det på sikt inte är en besparing

– Från utredningen “Konsekvenserna av att inte driva SFI i egen regi”, 2020-02-17

När ärendet om en nedläggning väl kom till omröstning vid bildningsnämndens sammanträde 2021-01-26 så yrkade kvintetten (C, L, KD, M och MP) att SFI skulle avvecklas men att kommunen skulle stå för busskort med vilka eleverna ska kunna resa till denna ännu okända nya studieplats. SD röstade emot busskortet men för nedläggningen, de borgerliga röstade entusiastiskt för hela förslaget, Miljöpartiet svansade lydigt efter och till och med Vänsterpartiet röstade för förslaget (troligtvis för att säkra busskorten för eleverna). Socialdemokraterna avstod från att rösta. Det är inte första gången politiken i den här kommunen frånsäger sig ansvaret för problem den själv skapat för medborgarna.

Den 10 februari 2020 kunde vi i Ttela läsa om det underskott på 17 miljoner som utbildningsnämnden “upptäckte” så sent som i december. Detta underskott handlade om just uppköpta platser från utanför kommunen inom gymnasium och högstadiekola, det sistnämnda som en flykt från kommunens havererade högstadieverksamhet. Nu väljer man att än en gång helt enkelt ge upp på en studieform man själv varit med och underminerat innan man ens beslutat hur den framtida upphandlingen ska se ut och vad den ska kosta, trots utredningens varningar.

Edetlistan vill i nuläget bromsa flyktingmottagandet i kommunen till noll. Detta på grund av att man fram tills nu inte haft en plan för hur de individer man tar emot ska integreras i samhället. En sådan plan kräver resurser och organisation som kommunen i dagsläget inte har. Först när kommunen fått rätsida på ekonomin och klarar av sina huvudsakliga uppdrag: skola och äldreomsorg, då kan man börja överväga att ta emot flyktingar.

Edetlistan har sen sitt grundande kämpat mot segregation och för assimilation. Vi förespråkar exempelvis indraget offentligfinansierat tolkstöd för den som inom tre års tid inte uppnått grundläggande språkkrav inom SFI, etablerandet av en samhällsorienteringskurs med assimilation in i en gemensam kultur som ledord och en närmare koppling mellan SFI och arbetsträning.

Genom att behålla kontrollen över integrationsprocessen har kommunen också möjlighet att leda ut de här personerna ut i det lokala närings- och arbetslivet, vilket också bör leda till att de betalar tillbaka för de utgifter som kommunen gjort. Nu är risken att de som faktiskt strävar efter ett ordningsamt liv flyttar från kommunen när de får arbete. Vi betalar, någon annan kommun får belöningen.

Läs mer om Edetlistans invandringspolitik: http://edetlistan.se/invandring/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *