Kategorier
Uncategorized

Motionen om sänkta politikerlöner avslås

Edetlistans motion om att sänka politikerlönerna till den fastställda medellönen avslogs i kommunfullmäktige 12/4. Vänsterpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna yrkade samtliga på att följa kommunledningens förslag att avslå.

Zara Blidevik (M) kände sig manad att förklarar varför: För att politikerna i Lilla Edet är överens och därför finns inte skäl till att diskutera frågan. Det är den starkaste motivationen till att de ska bibehålla sina arvoden.

Edetlistan förspråkar att alla fasta arvoden ska utgå ifrån medellönen, som är fastställd vid 35 300 kr/månaden. Vilket fortfarande är ganska högt om man tittar på snittinkomsten i kommunen. Detta skulle leda till ca 1 miljon kronor i besparingar varje år. Det är inget som hade räddat kommunen ur den svåra ekonomiska situation som den just nu befinner sig i men varje möjlig besparing för att förhindra nedskärningar i välfärden måste göras.

Vi i Edetlistan ser det som självklart att politikeruppdraget inte ska vara till för ekonomisk vinning. Därför är det helt naturligt att anpassa arvodet efter medellönen. Att politiker i Lilla Edet reagerar på detta förslaget är inget annat än självintresse. Detta är särskilt magstarkt i en situation då äldrevården hotas med en nedskärning på upp mot en miljon såvida det ekonomiska läget inte förbättras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *