Edetlistan

Edetlistan är det lokala partiet som alltid sätter folket först!

Allt för länge har politiken svävat iväg från den verklighet som många av oss idag lever i. Politikerna har höjt sina löner och samtidigt skurit ner i skola, äldreomsorg och de kärnfunktioner som medborgarna behöver.

Det är allt för tydligt att många partier ser en större vikt vid att följa partipiskan från Stockholm än att se till kommunens bästa.

Edetlistan kommer alltid att prioritera skola, äldrevård och omsorg framför höga politikerlöner, onödiga utgifter och osäkra investeringar.Vilka är Edetlistan?
Edetlistan består av kommuninvånare som har fått nog av den politiken de etablerade partierna står för.

Vissa av oss har aldrig sysslat med politik förut medan andra har bytt från etablerade partier till Edetlistan. Vissa kommer från höger håller andra från vänster. Eftersom Edetlistan fokuserar på vad som är kommunens bästa är inte höger eller vänster-skalan intressant, utan snarare vad vi kan göra för förbättra kommunen.

Ansök om medlemskap om du också vill vara med och skapa en kommun att vara stolt över.