Företagande och föreningsliv

Lilla Edet har många driftiga företagare och föreningsmänniskor. Vi har lång historia av unika hantverkare som finns utspridda i kommunen. Vi har också flertalet föreningar, både kultur och idrottsföreningar, som aktiverar vår ungdom och skapar värde i kommunen.

Politikerna ser inte detta. Nuvarande kommunledning försökte första året efter valet att skära ner på stöd till föreningar vilket hade kapat föreningslivet vid anklarna. Genom högljudda protester från föreningsfolk och oss i Edetlistan stoppades denna nedskärning men den avslöjade politikernas syn på föreningarnas betydelse i kommunen.

Vad gäller företagande så ligger kommunen i bottenplaceringarna i svenskt näringslivs ranking, och det är en nedåtgående trend. Kommunen misslyckas att skapa gynnsamma förutsättningar för företag att etablera sig och driva sin verksamhet. Det finns flera exempel där driftiga människor valt att placera företag utanför kommunen, fast de bor här, för att ha bättre konkurrenskraft. Detta leder till minskade skatteintäkter och förlorade arbetstillfällen, något Lilla Edet inte har råd med.

Edetlistans företagande och föreningsprogram i punktform:

  • Skapa bättre dialog med företag/föreningar med inriktning på service
  • Förbättra informationen på kommunens hemsida för att leda kunder och turister till företag/föreningar
  • Hjälp föreningar att samla in pengar via kommunens sida, skapa en crowdfunding-funktion
  • Främja lokala småföretagare vid upphandlingar
  • Bryt ner upphandlingar i mindre delar i så stor utsträckning som möjligt
  • Motverka vänskapskorruption med kommunen som upphandlare/uppdragsgivare
  • Gör det enklare att starta upp företag i kommunen

Bättre dialog

I svenskt näringslivs ranking av kommuners företagsklimat är det två kategorier som sticker ut. ”Kommunpolitikers attityder till företagande” och ”tjänstemäns attityder till företagande”. Båda kategorierna har sjunkande resultat och ligger på bottenplaceringar bland Sveriges kommuner.
Detta är något som går igen när Edetlistan är ute och pratar med företagare i kommunen. Många känner sig motarbetade, ignorerade och bortprioriterade. ”Det är inte bara Thorskogs slott som är viktigt” har vi hört flera gånger.

Edetlistan ser att alla småföretagare spelar en väldigt stor roll i skapandet av en bättre kommun. Vi tänker stötta alla initiativtagare och driftiga personer som vill bedriva verksamhet i kommunen för de är genom dem som vi förbättrar kommunen och ökar skatteunderlaget.

Stötta föreningar och företag via kommunens hemsida

I kommunen finns många föreningar och företag som bedriver verksamhet som är intressant för kommuninvånarna men också för turister och besökare. Dessvärre är inte kommunens hemsida rustad för att synliggöra dessa aktörer. Vi vill därför utveckla och anpassa hemsidan för just detta.

Skapa crowdfunding-funktion

I en kommun med svag ekonomi som Lilla Edet så måste man vara uppfinningsrik. Edetlistan kommer alltid att prioritera välfärden med skola, äldreomsorg och infrastruktur först. Eftersom föreningar och företag är så viktiga kommer vi också alltid att sträva efter en så hög service och att skapa så bra förutsättningar som möjligt.
Men vissa projekt ska inte kommunen finansiera med skattemedel, så länge vi inte klarar av att ge välfärden de resurser som den behöver. Det kan vara att måla en husvägg eller att konstverk på något torg. Däremot vill vi ge föreningar och personer som har idéer och tankar möjligheter att presentera dessa via kommunens hemsida och att kommuninvånare får möjligheten att frivilligt ge ekonomiska bidrag till dessa projekt.
Detta skulle också innebära att fler personer än enbart etablerade konstnärer får möjligheten bidra med kultur till kommunen och att valet av konst blir mer demokratiskt.

Främja lokala småföretagare vid upphandlingar

I dagsläget har kommunen vid flertalet tillfällen frångått principen att främja småföretagande i kommunen. Senast var när de ändrade kraven vid upphandlingen av snöjouren 2020/21, något som gynnade ett företag som drevs av tekniska nämndens ordförandes son.
Motivationen var svag, att man ändå inte skulle få in anbud om man delade upp upphandlingen, men konsekvensen blev att det var omöjligt för små företag att lämna anbud.
Så ska inte politiker och kommunen behandla våra lokala företag. Vi tänker alltid sträva efter att så många företag i kommunen som möjligt har en chans att lämna anbud vid offentliga upphandlingar dels genom att bryta ner upphandlingar i mindre delar.