Edetlistans valprogram – Politikerklassen

Det sker en oroväckande utveckling bland de människor som vistas inom den politiska sfären i Sverige idag.

Under flera decennier så har trenden pekat på att politikers arvoden skenar iväg i förhållande till vad folk tjänar i genomsnitt. Utöver detta har politiker tenderat att börja gifta sig med den privata marknaden. Mer och mer driver de igenom politiska reformer som gynnar deras karriär efter politiken. Denna trend genomsyrar politiken både på riks- och kommunnivå. I tider då välfärden slaktas skapas dessutom en arena för privata aktörer att fylla tomrummet och profitera på det som förut var för folket gemensamt. I denna kakburk kör gärna dagens politiker ner sina flottiga fingrar.

Som politiker är du den yttersta representanten för demokratin i Sverige. Vi i Edetlistan vill understryka den heder som medföljer det uppdraget. Denna heder förpliktar, och är den belöning som en politiker ska bära högst. Därför menar vi i Edetlistan att ett arvode dubbelt så högt som den genomsnittliga lönen i Sverige, och långt mycket mer än dubbelt så högt som den genomsnittliga inkomsten, är omotiverat. Utöver det så ser vi ett så högt arvode som en skymf mot det samhälle som nu får skära ner i vårdnad av våra äldre, skolning av våra unga och läkning av våra sjuka och skadade.

I svåra tider måste de som leder vårt samhälle bära det lidande som drabbar samhället, inte gömma sig från det.

Edetlistan vill därför

  • Se minst en halvering av poltikerlönen. Arvoderingen av lilla edets politiker ska utgå ifrån den allmänna medellönen från föregående år.
  • Minska omställningsstödet för arvoderade politiker som lämnar sin post
  • Skära ner på möteskostnader i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder
  • Skapa en visselblåsarfunktion kopplad till kommunalt ägd verksamhet för att motverka nepotism och korruption