Kategorier
Uncategorized

Motionen om sänkta politikerlöner avslås

Edetlistans motion om att sänka politikerlönerna till den fastställda medellönen avslogs i kommunfullmäktige 12/4. Vänsterpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna yrkade samtliga på att följa kommunledningens förslag att avslå. Zara Blidevik (M) kände sig manad att förklarar varför: För att politikerna i Lilla Edet är överens och därför finns inte skäl till att diskutera frågan. Det är […]

Kategorier
INVANDRING

INTEGRATIONSKAOS FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER

SD OCH STYRANDE KVINTETTEN ÖVERENS, SFI LÄGGS NER UTAN EN PLAN FÖR FRAMTIDEN KOMMUNEN TAPPAR KONTROLLEN ÖVER INTEGRATIONEN I och med ett initiativärende i utbildningsnämnden den 1 oktober 2020 yrkade Sverigedemokraterna för att lägga ner SFI-utbildningen (“svenska för invandrare”-utbildningen) som drivs i kommunens regi. Utifrån en beräkning att kommunen KAN komma att spara 0,8-1,2 miljoner […]

Kategorier
HÄLSA OCH SJUKVÅRD

Opublicerad insändare till Ttela – Inskickad 3 juni 2020

Den 26 maj publicerar Ttela två artiklar där den ena säger att “hanteringen av coronakrisen i Lilla Edets kommun har kritiserats” och den andra att förslaget i omsorgsnämnden om att skära ner på boende för äldre med särskilda behov. Vad som inte nämns är att kritiken om coronahanteringen handlar om en interpellation skriven av Mattias […]