Kategorier
Uncategorized

Motionen om sänkta politikerlöner avslås

Edetlistans motion om att sänka politikerlönerna till den fastställda medellönen avslogs i kommunfullmäktige 12/4. Vänsterpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna yrkade samtliga på att följa kommunledningens förslag att avslå. Zara Blidevik (M) kände sig manad att förklarar varför: För att politikerna i Lilla Edet är överens och därför finns inte skäl till att diskutera frågan. Det är […]