Kategorier
Uncategorized

Motionen om sänkta politikerlöner avslås

Edetlistans motion om att sänka politikerlönerna till den fastställda medellönen avslogs i kommunfullmäktige 12/4. Vänsterpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna yrkade samtliga på att följa kommunledningens förslag att avslå. Zara Blidevik (M) kände sig manad att förklarar varför: För att politikerna i Lilla Edet är överens och därför finns inte skäl till att diskutera frågan. Det är […]

Kategorier
INVANDRING

INTEGRATIONSKAOS FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER

SD OCH STYRANDE KVINTETTEN ÖVERENS, SFI LÄGGS NER UTAN EN PLAN FÖR FRAMTIDEN KOMMUNEN TAPPAR KONTROLLEN ÖVER INTEGRATIONEN I och med ett initiativärende i utbildningsnämnden den 1 oktober 2020 yrkade Sverigedemokraterna för att lägga ner SFI-utbildningen (“svenska för invandrare”-utbildningen) som drivs i kommunens regi. Utifrån en beräkning att kommunen KAN komma att spara 0,8-1,2 miljoner […]