Kategorier
INVANDRING

INTEGRATIONSKAOS FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER

SD OCH STYRANDE KVINTETTEN ÖVERENS, SFI LÄGGS NER UTAN EN PLAN FÖR FRAMTIDEN KOMMUNEN TAPPAR KONTROLLEN ÖVER INTEGRATIONEN I och med ett initiativärende i utbildningsnämnden den 1 oktober 2020 yrkade Sverigedemokraterna för att lägga ner SFI-utbildningen (“svenska för invandrare”-utbildningen) som drivs i kommunens regi. Utifrån en beräkning att kommunen KAN komma att spara 0,8-1,2 miljoner […]